13 MAYIS

22 HAZİRAN CUMA   


KAMUNUN VE ÜLKENİN ÇIKARLARINI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ ADALET İSTİYORUZ

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 13.07.2017
Güncellenme Zamanı: 13.07.2017 14:08:51
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 13.07.2017 14:07:56

 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu; Birliğimize bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından kamu yararı gözeterek AOÇ`nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eli ile ranta ve talana açılmasına karşı Ankara 18. İdare Mahkemesine açılan davanın reddine ilişkin 13 Temmuz 2017 tarihinde TMMOB‘de bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
 

 


Basın toplantısında açıklamayı Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu ardından sırasıyla  Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül İbici Oruçkaptan, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sevim söz aldılar. 

 

KAMUNUN VE ÜLKENİN ÇIKARLARINI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ
ADALET İSTİYORUZ

 

Bilindiği üzere birliğimize bağlı odalarımız ülkenin kamusal alanlarının yağma ve talanına karşı mücadelesini sürdürmekte ve hukuki yollara başvurmaktadır. Birliğimize bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından kamu yararı gözeterek AOÇ`nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eli ile ranta ve talana açılmasına karşı açılan davayı; Ankara 18. İdare Mahkemesi konu üzerinde Birliğimizin bir menfaati olmadığını söyleyerek reddetmiştir.

Bu kararla bir kez daha görülüyor ki yargı tamamen AKP iktidarının kontrolü altına girmiştir. Bu durum, demokrasi ve hukukun yokluğuna, hukukun otoriter ve keyfi kullanımına yol açmaktadır. Gelinen süreçte ülkeyi yönetenler OHAL` in grevleri engellemenin bir aracı olarak kullanıldığını dahi açıkça itiraf etmektedir. Özelde Ankara 18. İdare Mahkemesi, genelde ülkemizin hukuk sistemi, anayasayı hiçe saymaktadır.

Anayasa ile kurulmuş olan birliğimizin amaçlarından biriside ülke ve kamu yararı için gerekli gördüğü tüm girişimlerde bulunmaktır. Ülkemizin tüm kurumlarının iktidar eliyle yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı, muhalif tüm seslerin baskı ve zor araçlarıyla sindirilmesinin amaçlandığı böylesi koşullarda, bilim ve tekniğin ışığında, kişisel menfaatler yerine kamu yararını gözeten bir tavrın, mevcut hukuk sisteminde haksız düşürülmesi bir tesadüf değildir.

63 yıllık tarihinde TMMOB örgütlülüğü kamu yararı ve emekçilerin çıkarlarının savunucusu olma iddiasını gururla taşımış ve bu konuda bedeller ödemek pahasına bu çizgisinden asla taviz vermemiştir. Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale getirildiği bu günlerde Ankara 18. İdare Mahkemesinin verdiği bu kararla AKP iktidarının yargı mekanizmalarını ne derece etkilediği bir kez daha görülmüştür. Kamu yararı algısından zerre nasiplenmemiş olan büyükşehir belediye başkanının söylemleriyle, yargıdaki değişimi gözlemlemek mümkündür. Onlarca yıllık kent yönetimi dönemlerinde en büyük şikayeti, TMMOB ve bağlı odalarının yargıya yaptığı itirazlar sonucu iş yapamamak olan bir büyükşehir belediye başkanı, bugün alınan bu adaletsiz kararın en yılmaz savunucusu olmayı kendine görev adletmiştir. Değil büyükşehir yönetimi, en minimalist ilişkilerde dahi bu tavrın en hafif ifadesi tutarsızlıktır. Gerçekte rahatsız olunan konunun, projelerin yargıya taşınması değil; istenilen kararların çıkmaması oluşu en kör gözlerce dahi farkedilebilir.

Bizler; kentimizi, tarihimizi, değerlerimizi kişisel rantları uğruna kamusal alanları parsel parsel peşkeş çekenlere karşı halkımızın, doğanın, emeğimizin yanında saf tutmaktan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Sokaklarımızı, meydanlarımızı, yaşam alanlarımızı, geçmiş kuşaklardan teslim aldığımız tüm kamusal alanları emeğimizle bütünleşen doğamızı haramilere teslim etmeyeceğiz.

 

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU 

 

Okunma Sayısı: 109

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.