TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Açıklama: Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüz Kutlu Olsun

GENEL MERKEZ
13.05.2017 (Son Güncelleme: 13.05.2017 11:56:25)

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü vesilesiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada; "Kentlerin, kırların ve tüm yaşam alanlarının , birer yağma ve talan alanına dönüştüğü, kentlilerin birer kaos esiri olduğu bu yumağı, ancak bizler çözebiliriz" ifadeleri kullanılırken; tüm Peyzaj Mimarlarının, Peyzaj Mimarlığı Günü kutlandı.

 

 

Peyzaj Mimarlığı, yapıların içinden çıkarak onları çevreleyen kenti ve tüm kırları; kentin içerisinde yürürken adımladığımız sokakları, meydanları, caddeleri, toprağı, taşın soğukluğunu, bir kentin siluetinden, kentin dışına doğru seyrederken etrafımızı çevreleyen bozkırları, ormanları, gölleri, denizleri, bastığımız toprağın ve taşın altındaki bitki köklerini, su canlılarından, kentlerin oluşturduğu bölgelerden ülkemizi, oradan evreni kucaklayan bir meslek dalı olarak soluk alıp veren vermeyen her zerreyi kapsamaktadır.

 

Tabanı yeryüzü; çatısı gökyüzü olarak üreten bizler,  tüm doğal ve kültürel dokuyu ve süreçleri düzenleyen bizler, nesiller ve kuşaklar boyu bir projeksiyonu öngörüp işletmeye çalışmaktayız. Bu yüzden de Peyzaj Mimarları,  temel yaşam hakkımız olan sağlıklı çevrelerde yaşama hakkımızın ötesinde; kendi savunmasını yapamayan ve avukatı bulunmayan tüm varlıkların da sesi, aklı ve yüreğidir. 

 

Biz Peyzaj Mimarları…..
 
Gezegenimizin yarınlarına, sağlıklı ve köklü çevreler miras bırakabilmesi yoluna ışık tutacak olan bizler, savaşta yıkılan kentlerin planlanmasında, kültürel ve tarihsel dokunun tedavisinde varız. Demokratik ülkelerde olması gerektiği gibi; tartışılmadan, danışılmadan çıkartılarak dayatılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle bizlerin tasarladığı sokaklarda açlığa terk edilenlerin sesiyiz. 


Planlara aykırı Mega Projeler ile ülkenin mimar mühendis ve plancılarının aldığı kararların hiçe sayılmadığı yarınların umudunu; mevzuatın ve hukukun yok sayılarak çakılan her çivinin, atılan her adımın takipçisiyiz. Her türlü peyzaj alanını şekillendirme yetkisiyle donatılmış kamu kurum ve kuruluşlarının olmazsa olmazlarıyız. Halkın ihtiyacı olan sayıda Peyzaj Mimarı istihdamının halka kazandırılması için mücadelede varız. Tanımı; "…bozulma ve çökme olan kentsel alanların iyileştirilmesi…" iken, bunu planlardaki yeşil alanları konut parsellerine çevirmek olarak yorumlayan her türlü kentsel dönüşümde kamu ve çevre yararının tarafındayız. 
 
Her yıl binlerce mezun veren ve nitelikli kadro bütünlüğü bulunmayan üniversitelerimizin, istihdam olanakları oluşturulmadan açılmasının karşısındayız. 
 
Ülkemizin kaderi ve yarınları için Cumhuriyetin ve kazanımlarının bekçisi, darbelerin ve darbecilerin her koşulda retçisiyiz. Binlerce şaibeye rağmen oldu bittilerle halkın demokratik hakkını ve iradesini yok sayanların da karşısındayız. 
 
Kentlerimiz hakkında kapalı kapılar ardında alınmış siyasi kararlarla, şeffaflıktan uzak bir yasama tarzı, biz Peyzaj Mimarlarının önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. 
 
Uzun yıllardır tüm siyasi partilerin ve devlet erkanının kapısını aşındırmış bizler, tüm doğal ve kültürel süreç içerisinde aktif rol almamız, gerekli mevzuatın ve uygulamaların benzer bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu söylemiş olmamıza rağmen, bir kanserli hücre gibi sürekli geçiştirilmiş ve meslek onurumuz ayaklar altına alınmıştır.  
 
TBMM içerisinde yer alan tüm siyaset erkanı, peyzaj mimarlarını bir kenar süsü olarak görmekten öteye taşıyamamıştır. Bizler için durum nettir, ülke bir rant ülkesi, yönetenleri ise bu rantın bezirganıdır. 
Toplumcu bir yönetsel yapı ve dokunun inşası için, kuşlara, ağaçlara, otlara, su zerrelerine, kar tanelerine, solucanlara, kurbağalara, yılanlara, insana, kıyılara… kısacası tüm varlıklara saygılı ve akılcı planlamalarla yaklaşarak ülkeyi ekolojik parametrelerle yönetmenin mümkün olduğunu söylüyoruz.
 
Kentlerin, kırların ve tüm yaşam alanlarının , birer yağma ve talan alanına dönüştüğü, kentlilerin birer kaos esiri olduğu bu yumağı,  ancak bizler çözebiliriz. 
 
1994 yılı Mayıs ayında Dernekleşme sürecinde kazandığı birikimi Odalaşarak mesleki örgütlülüğe çeviren "Peyzaj mimarlığının meslek onurunu ve üye haklarını korumak" ile görevli Oda`sı; işte bu bilinçle, mesleğine duyduğu saygıyı mesleğine konu olan kavramlara duyduğu saygıdan almaktadır.
 
Her alandaki sorunlarımızı cesaretle masaya yatırmak, çözümleri hep bir ağızdan dile getirmek, meslekçe ve meslekler arası uzlaşı yolunda zenginleşmek için kurduğumuz bu çatıda dayanışmamızı arttırmak; her sene edinilen tecrübelerle hem kamuoyuna hem mesleğe katkılar sağlamak Odamızın en önemli amaçlarından biridir. Mesleği ve ülkesi adına çalışan tüm Peyzaj Mimarları adına Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü`nü kutlar, mesleğin birliğinin daha da güçlendiği yarınlar dileriz…


 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
12. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

Okunma Sayısı: 257
Fotoğraf Galerisi