TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Tmmob Basın Açıklaması: Iftira Değil Gerçek... Ankara’ya Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

GENEL MERKEZ
02.12.2016 (Son Güncelleme: 10.01.2017 15:06:51)

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına dava açan, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarına “Melih Gökçek’e iftira ettikleri” gerekçesiyle dava açılması üzerine 2 Aralık 2016 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenlendi.

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın yaptığı basın açıklamasına, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör katıldı.

 

Basın açıklaması sonrası görüşlerini ifade eden Oda başkanları da mücadeleyi sürdürmek konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

 

İFTİRA DEĞİL, GERÇEK

ANKARA`YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

Atatürk Orman Çiftliği`nin talanına karşı yürütülen mücadele sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına dava açan, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarımıza "Melih Gökçek`e iftira ettikleri" gerekçesiyle dava açılmıştır.

 

Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan bugüne birçok saldırıya maruz kalmış bu saldırılar neticesinde hem niteliğinden hem de niceliğinden önemli kayıplar vermiştir. Fakat özellikle 2006 yılında AOÇ Kuruluş Kanunu`nda gerçekleşen değişiklikle birlikte AOÇ üzerinde plan yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Saray, Ankapark, Ankara Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve gelinen noktada artık bütüncül ve kuruluş amacına hizmet eden bir Atatürk Orman Çiftliği`nden söz etmek zorlaşmıştır.

 

TMMOB`ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu gibi bilimin ve tekniğin ışığında, Atatürk`ün şartlı bağışı ile halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği`nin talanına karşı da mücadele yürütmüşler, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına açılan dava süreçleri ile birlikte, AOÇ`de hukuka aykırı olarak yapılan Kaçak Saray, Ankapark, yol ve kavşaklarla ilgili yargı kararlarının uygulanmasını da takip etmişlerdir.

 

Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan Ankapark ile ilgili süreç çok açıktır.

 

Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun 02.06.1992 tarih 2436 sayılı kararıyla "Doğal ve Tarihi Sit Alanı" olarak ilan edilmiştir.

 

Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla Atatürk Orman Çiftliği alanı "1. Derece Doğal ve Tarihi Sit" olarak belirlenmiştir.

 

Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu‘nun 30.07.2012 tarih 2012/3547 sayılı kararıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmiş, söz konusu alana 08.07.2013 tarihli, 28711 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 24.06.2013 tarih 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave yapılmıştır.

 

Bu alanın "Yenileme Alanı" olarak kabul edilmesine ve ilave alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptali istemiyle Danıştay Ondördüncü Dairesinde açtığımız davalar üzerine, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu; 10.07.2014 tarihli, E:2012/10367 ve E:2013/7039 sayılı kararlarla; Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesi durdurulmuştur. 

 

5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygulanması için gerekli uyarılarda bulunmuş, yargı kararını uygulamayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyes, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuksuz uygulamalarını kamuoyuna açıklamışlardır. Bu hukuksuzluğu açıklamak 5 Oda başkanın asli ve anayasal görevidir.

 

Atatürk`ün şartlı bağışından bugüne kadar Atatürk Orman Çiftliği`nin toprak varlığının %40`nın kaybedilmiş olması talanın açıkça itirafıdır.

 

Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgili olarak bundan tam 2 yıl 20 gün önce Cumhuriyet Savcılığına ifade vermiş ve yargı kararlarını Savcılığa sunmuşlardır. Dosya 2 yıl 20 gün açık kaldıktan sonra her ne olduysa Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız Baran Bozoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanımız Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanımız Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Özden Güngör hakkında Melih Gökçek`e iftiradan dava açılmış olup, bir yıldan 4 yıla kadar hapis, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme hakkından men cezası istenmektedir.

 

Türk Dil Kurumu`na göre iftira; "bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme"dir. Melih Gökçek`in Ankapark ile ilgili yargı kararlarına rağmen talan sürecine devam etmesi iftira değil gerçektir.

 

Cumhuriyet Savcılığı`nın görevi hukuku korumaktır. Yapılması gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan meslek odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı kararlarına uymamakta ısrar eden Gökçek hakkında takibat yapmaktır.

 

Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik bilgimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç "iftira" olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği`nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.

 

Ankara`yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu mücadele bitmeyecektir.

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Okunma Sayısı: 158
Fotoğraf Galerisi