13 MAYIS

16 ŞUBAT CUMARTESİ   


DEĞERLEME UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Yayına Giriş Tarihi: 06.02.2013
Güncellenme Zamanı: 06.02.2013 18:35:36
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Peyzaj mimarlığı mesleğinin uzmanlık alanları içerisinde, fiziki çevrenin şekli, büyüklüğü, sahipliliği, kullanımı ve gelecekteki durumu üzerinde projeler üretilirken, kentler ve yapılar, kentsel dönüşüm ve yenileme alanları, kamusal alanlar ve  değer kazanma süreçleri de yer almaktadır. Ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın azaltılması ile kalkınma çabalarına önemli ekonomik katkıların belirlenmesinde peyzaj mimarlığı mesleği de 40 yıllık bir bilgi birikiminin aktarılması ile önemli bir alan yaratacaktır.

Peyzaj mimarlığı disiplini ve meslektaşlarımızın bu güne kadar çok fazla hizmet üretmediği alan olan "değerleme uzmanlığı" ile ilgili meslektaşlarımıza yeni bir istihdam alanı olabilecek hizmet alanı olduğu gerekçesi ile üyelerimizi bilgilendirmek, Odamızın 5 yıldır başlamış olduğu Kamulaştırma/Teknik Bilirkişilik eğitimimizin Taşınmaz Değerleme ve Esasları bölümünde de eğitime açarak farkındalık yarattığımız konu ile ilişkin daha detaylı ve sadece DEĞERLEME ile ilgili raporlama-ilgili mevzuatta derin bilgilendirme ve hesap yöntemlerine yönelik Meslek İçi Eğitim programı düzenlemekteyiz.

Üyelerimizin, değerleme bilirkişiliği yapan firmalarda ücretli eleman olarak veya sözleşmeli taşeron firma olarak çalışılabileceği, özellikle şahıs firması veya limited şirket olarak çalışan üyelerimizin de hizmet alanları içerisinde yer verebileceği el olarak tercih edebilecekleri bir konudur.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, yeni bir istihdam alanı olarak değerlendirdiğimiz konu ile ilgili detaylı açıklamaları bilgilerinize sunarız.

Değerleme Uzmanlığı, bir taşınmazın değerini ve yasal sorunlarının olup olmadığını, çeşitli yöntemler kullanarak (bu yöntemler odamız tarafından düzenlenen Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitiminde açıklıkla anlatılmaktadır) tespit ederek, talep eden kurumlara (bankalar, mahkemeler, kamu kurumları,şirketler,şahıslar,vs.) bilirkişi raporu hazırlama işlemidir.

Türkiye‘de birçok değerleme uzmanlığı firması bulunmakta, bu firmalar bankalar, kamu kurumları,vs. ile bağlantı kurarak bilirkişi rapor taleplerini alarak bu talepleri kendi çalışanlarına iletmektedir.

Bir değerleme uzmanlığı firmasında çalışmak veya taşeron olarak iş yapmak için aranan tek şart 4 yıllık lisans mezunu olmaktır. Çalışma alanı olarak; zannedilenin aksine mimar veya şehir plancısı olma şartı, SPK sınavlarını geçmiş ve lisans almış olma şartı gibi hiçbir ekstra zorunluluk bulunmamaktadır.

En önemli tercih nedeninin proje okuyabilme kabiliyeti olması nedeniyle, çalışma alanı olarak mesleğimize açık bir alandır.

Türkiye`de, taşınmaz (gayrimenkul) konusunu düzenleyen çok sayıda yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge yayımlanmış bulunmaktadır. Taşınmazlar konusunda çok sayıda kuruma ve kuruluşa görev, yetki ve sorumluluk da verilmiştir. Ekonomik ve toplumsal yaşamımızın önemli bir bölümünü ilgilendiren taşınmaz konusunun kişiler üzerinde mali, psikolojik, sosyal vb. gibi pek çok etkisi de bulunmaktadır. Son yıllarda, taşınmazların menkulleştirilmesiyle birlikte, taşınmazlar, dünya ve ülke ekonomisinde önemli bir role de sahip olmuşlardır.

Toplumsal yaşamda, taşınmazları da kapsayan ve taşınmazlarla doğrudan ilgili olan yatırımların (konut, alışveriş merkezleri, ticaret, turizm vb.) yoğunlaşarak artması ve son yıllarda taşınmaz değerleme konusunda bu alana ilgi artmış ve nitelikli ve uzmanlık gereksinimi artmıştır.

Değerleme alanında çalışanların büyük bir çoğunluğunu mühendis, şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı oluşturmasına karşın, değerleme şirketlerini kuranların ve şirketlerde yönetici olanların iktisatçı, bankacı veya finansçı olduğu gözlemlenmektedir. Çalışanların teknik kişiler olmasına karşın, yöneticilerin ekonomici ağırlıklı olması, taşınmaz değerlemesine bakış açısı farkı oluşturmaktadır. Bu durum alan değerlendirmesinde toplumsal ve kamusal fayda üretimini zaman zaman olumsuz etkilemiştir.

Gayrimenkul değerleme, hem mühendislik formasyonun hem de taşınmaz hukuk, kırsal toprak düzenlemesi, kentsel toprak düzenlemesi,  kamulaştırma, taşınmaz değerlemesi, şehircilik, imar uygulaması, coğrafi bilgi sistemleri ile donatılı olan değerleme yapabilecek bir uzmanın alması gereken eğitimin.  Bu sebeple Odamız mesleki altyapımız üzerine mevzuat -raporlama teknikleri ve maliyet hesap yöntemleri üzerine eğitim düzenleyerek meslektaşlarımızın gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Taşınmaz değerlemesi işlemini sadece kamulaştırma vb. diğer benzeri münferit amaçlar kapsamında bir kaç parselin değerlemesi şeklinde görmek son derece yanıltıcı ve eksik bir yaklaşımdır. Taşınmazın çevresiyle bir bütün olarak ele alınıp, mevcut konumsal etkileri yanında, taşınmazın doğası, çevresi, sosyolojik boyutu, hukuksal yönü ve ekonomik katkısı da çok iyi kavranmalıdır. Tüm bu faktörler somut ölçü kavramında PEYZAJ MİMARLIĞI ile de ilintilidir.

Son yıllardaki değerleme alanındaki işlerin artmış olması, her gün daha da fazla veri üretildiğini göstermektedir. Taşınmazların özelliklerini ve değerlerini içeren bilgilerin, coğrafi bilgi sistemleriyle entegre edilerek, değer haritalarının oluşturulmasında peyzaj mimarları önemli görevler üstlenebilirler.  Bu sebeple Odamız konu ile ilgili Meslek İçi Eğitimlerle kamunun gereksinimi olan uzman kişiler yetiştirilmesi sorununa çözüm üretme arayışı içindedir.

 Güncel, gerçekçi taşınmaz değerlerine ihtiyaç vardır. Adil bir vergi sistemi oluşturulabilmesi ve kamu gelirlerinin artırılabilmesi için de gerçekçi ve doğru taşınmaz değerlerine ihtiyaç vardır. Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması ; • Yargının kamulaştırma, konut sektörü, şirket varlıkları vb. dava yükünün azaltılması; davalarda taşınmaz değerlerine ilişkin bilirkişi raporlarının "Coğrafi/Kent Bilgi Sistemlerine", bilimsel teknik verilere dayalı olarak düzenlenmesinin sağlanması, • Kamulaştırma işlemlerinin adil ve sorunsuz biçimde gerçekleştirilebilmesi, • Kentsel dönüşüm projelerinde kamunun, özel ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarına saygılı davranılması, kent rantlarının kente ve topluma kazandırılması, • Toplumsal huzur ve barışın sağlanması, açılarından önemli adım ve araç olan Değerleme Uzmanlığı eğitimi ve sertifikalandırılması Odamız için de meslek politikalarımızın hayata yansımasında değerli bir çalışma olmaktadır.

Üyelerimize duyurusu yapılan Meslek İçi Eğitim Programı,  2 gün toplam 15 saatlik bir eğitimle, hem meslektaşımız hem de SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı olan Sn. Gürkan YÜCEL`in eğitmen olması üzerine hazırlanmış olup, üyemize 185 TL, öğrenci üye 100 TL, üye olmayan 250 TL. olarak verilecektir.

Eğitim Programı için tıklayınız. 

 

Okunma Sayısı: 3211

Tüm DESM Duyuruları

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.