TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

 

27 NİSAN 2012 (1. GÜN)  CUMA

08:30-10:00 KAYITVE KAHVALTI

10:00-11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

                       Barış IŞIK

                       (İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı)

                       Ozan YILMAZ

                       (Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

                   Mehmet SOĞANCI

                       (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

                       Hayriye EŞBAH TUNÇAY

                       (İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)

                       Prof. Dr. Orhan HACIOSMANOĞLU

                       (İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı) 

                       Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN

                       (İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü)    

1.OTURUM

PEYZAJ FELSEFESİ

Oturum Başkanı: Didem KİNGİR

11:00-11:15 Aydınlanma Çağındaki Felsefi Düşünceler

                   Mesut COŞKUN (Mustafa Kemal Ü.)

11:15-11:30 Yaşam Alanlarının Felsefeyle Olan İlişkisi Gelişimi ve Değişimi

                   Gül AKKAYA (Ankara Ü.)

11:30-11:45 Kent Sanat İlişkisi

                   Merve ELBİ (Süleyman Demirel Ü.)                          

11:45-12:00 Aydınlanma Çağındaki Felsefi Düşünceler

                   Tutku Başak  METİN (Düzce Ü.)

12:00-12:15 Sürdürülebilir Kentler İçin Permakültür Felsefesi 

                   Ezgi TOKSARI (İstanbul Ü.)   

12:15-12:30 1.Oturum Soru-Cevap

12:30-12:45 Poster Sunumları Sergi Açılışı 

12:45-14:00 Öğle Arası

 

2. OTURUM

YENİ KURAMLAR,YENİ KAVRAMLAR

Oturum Başkanı : Elif Nazlı MALKOÇ

14:00-14:15 Bir Çözüm Ortağı: Leed ve Breem

                   Ömer DİŞLİ-Sercan YILMAZ-Ali KIROĞLU-Hilal ER-Duygu ÇEBİ (Atatürk Ü.)  

14:15-14:30 Kentleşme Sürecinde Peyzaj Şehirciliğinin Varlığı

                   İrfan NAS-Semih SÖPCELER-Esat Furkan ENGİN (Bartın Ü.)

14:30-14:45 Peyzaj Mimarlığı ve Karbon Döngüsü

                   Anıl PAÇAL (Karadeniz Teknik Ü.)

14:45-15:00 Gelenekselden Moderne: Ekolojik Duvarların Evrimi

                   Sara DADRAS (İstanbul Ü.)

15:00-15:15 Toplum Yaşamı İçerisindeki Birey-Mekan İlişkisinin Sınıfsal Bağlamda Kamusal Mekan                      Tasarımı Bakımından İrdelenmesi

                   Pınar ALAN-Çağdaş ÇAĞLA (Akdeniz Ü.)  

15:15-15:30 2. Oturum Soru-Cevap

 

15:30-15:45 Kahve Arası

 

3. OTURUM

ÜLKE KALKINMA PLANLARI, POLİTİKALARI VE PEYZAJ MİMARLIĞI

Oturum Başkanı: Bora BAYRAKÇI

 

15:45-16:00 Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları

                   Cemil Hamdi OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Ü.)

16:00-16:15 Peyzaj Mimarlarının Kalkınma Planlarındaki Önemi

                   M. Kemal HATİPOĞLU (Ankara Ü.)

16:15-16:30 Enerji ve Peyzaj Mimarlığı

                   Orbay GÜMÜŞ (Namık Kemal Ü.)   

16:30-16:45 Bölge Planları, Ülke Kalkınma Planları, Kalkınma Politikaları ve Peyzaj Mimarlığı

                   Yekta ALPASLAN (İstanbul Teknik Ü.) 

16:45-17:00 Devlet Planlama Teşkilatının Dünü Bugünü

                   Ebru DEHMEN-Gül AKKAYA-Hale KULE (Ankara Ü.)

17:15-17:30 3. Oturum Soru-Cevap

 

28 NİSAN 2012 (2. GÜN)  CUMARTESİ

09:00-10:00 Kahvaltı

 

4. OTURUM

PEYZAJ VE HUKUK

Oturum Başkanı: Ege KASKA

10:00-10:15 İmar Kanunu ve Uygulamaları

                   Ceren ÇAVUŞOĞLU-Gamze ŞENTÜRK-Gizem ARI-Nigar KIRCI-Nazlı Gizem DÖNMEZ-

                   Esranur Kübra KARA (Ege Ü.) 

10:15-10:30 Türkiye Planlama Sistematiğinde ve Korunan Alanların Yönetiminde Peyzaj Mimarlığının 

                   Rolü, Kazanımlar ve Kayıplar

                   Hanife Şafak ÖZKAN-Tuba AKMAN (İstanbul Ü.)

10:30-10:45 Kent Kavramı ve Rant Politikaları

                   Ece YİRMİBEŞ (Ankara Ü.)       

10:45-11:00 İmar Planları, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi

                   Yekta ALPASLAN (İstanbul Teknik Ü.)   

11:00-11:15 Çevre Politikaları ve Peyzaj Mimarlığı

                   Esma CENGİZ (Ege Ü.)  

11:15-11:30 4. Oturum Soru Cevap

 

11:30-11:45 Kahve Arası

 

5. OTURUM

KENT, KENTLİ HAKLARI, KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Oturum Başkanı: Mustafa TERZİOĞLU

11:45-12:00 Tüketim Sahnelerinde Kaybolan Kent Merkezleri

                   Ece ŞAHİN (Ege Ü.)

12:00-12:15 Engelli Mekanlar

                   Şeyma ÖKSÜZ (Bartın Ü.)

12:15-12:30 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Peyzaj Mimarı`nın Rölü

                   Gökhan OLGUN (Akdeniz Ü.)   

12:30-12:45 Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kentsel Yeşil Alan Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: 

                   T.O.K.İ. Projeleri

                   Didem KOL-Esra BÜYÜK (İstanbul Ü.)     

12:45-13:00 Van Depremi ve Göç

                   Şeyma YİĞİT (Akdeniz Ü.)

13:00-13:15 5. Oturum Soru-Cevap

13:15-14-30 Öğle Arası

6. OTURUM

GELİŞİM, DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE EĞİTİM

Oturum Başkanı: Cemile ÖZALPAY

14:30-14:45 Peyzaj Mimarlığında Akreditasyon

                   Harun YETGİN (Karadeniz Teknik Ü.) 

14:45-15:00 Atölyeler İçinden Geçiyoruz

                   Gülcan ÇAKIR-Özgenur TOKLU (Bartın Ü.)

15:00-15:15 Bologna`da Engebeli Yol

                   Neslihan ÇINAR-Melodi ÖZERDEM-Seda TOPÇUOĞLU (Ege Ü.)

15:15-15:30 Öğrenci Değişim Programının Üniversitelerin Gelişimine Katkısı: Düzce Üniversitesi 

                   Örneği

                   Elif ŞENKOĞLU-Arzu SURAT (Düzce Ü.)

15:30-15:45 Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Gelişim ve Değişim

                   Çağla BOSTAN (Süleyman Demirel Ü.)

15:45-16:00 6. Oturum Soru-Cevap

 

16:00-17:30 Kokteyl

29 NİSAN 2012 (3. GÜN)  PAZAR

TEKNİK GEZİ

"BÜYÜKADA"

 

"Sergi Sempozyum Süresince Açık Kalacaktır"