TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

 BİLDİRİ BAŞLIĞI

(Times New Roman 12pt- Koyu- Tümü Büyük- Ortalanmış)

Yazar Ad Soyad*,Yazar Ad Soyad**

(Times New Roman 12pt- Koyu- Ortalanmış)

*Yazarın bağlı olduğu Üniversite, telefon , e-posta adresi

**Yazarın bağlı olduğu Üniversite, telefon , e-posta adresi

(Times New Roman 10pt- Koyu- İtalik- Ortalanmış)

ÖZET (Times New Roman 12 pt- Koyu- İki Yana Dayalı)

İlgilenen yazar(lar)ın 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe, A4 boyutundaki bir kağıda Word 6.0 veya üst versiyon yazılımlarından herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ve iki yana dayalı şekilde yazılmış özetleri Kongre Sekreterliği yazışma veya e-posta adresine (sempozyum2012@peyzajmimoda.org.tr) göndermeleri gereklidir. Özetlerde bildirinin başlığı,yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı bulunduğu üniversite, telefon numaraları, e-posta adresi bulunmalıdır. Özetler 04 Mart 2012 tarihine kadar gönderilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER : (En fazla 5 adet) (Times New Roman 10 pt- Koyu- Sola Dayalı)