17 OCAK PERŞEMBE   

 GİRİŞ SAYFASI

 · 

ÖNEMLİ TARİHLER

 · 

KONU BAŞLIKLARI

 · 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 · 

KONGRE 2. DUYURU

 · 

BİLİM KURULU

 · 

DÜZENLEME KURULU

 · 

YÜRÜTME KURULU

 · 

SEKRETERYA

 · 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 · 

KATILIM ÜCRETLERİ

 · 

SPONSORLUK DOSYASI

 · 

KONGRE PROGRAMI

 · 

KONGRE FOTOĞRAFLARI

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

 

Kongre`de yukarıda belirtilen ana/alt başlıklarda sunulacak çalışmaların mevcut sorunların tespitinin yanında yeni yaklaşım önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak içerikte olması beklenmektedir. Olumlu ve olumsuz örneklerin, alan çalışmalarından çıkarılacak deneyimlerin aktarılması, tartışma ortamını zenginleştirmesi ve derinleştirmesi önemlidir.


Her bildiri için Kayıt ve Bildiri Gönderimi sayfasında yeni kayıt yapılmalıdır.
Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir. Poster olarak sunulması istenen bildirilerde kolaylıkla erişilebilecek genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır.


Bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (1000 -1500 sözcük); bildiri özeti metninin yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmektedir.


Bildiri kabulü, bilim kurulu değerlendirmeleri sonucunda yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucu Kongre Sekreteryası tarafından yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

 

Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur.


Prensip olarak, sözlü bildiriler salondaki dinleyicilerin çoğuna hitap etmelidir. Bu çerçevede yoğun bilimsel ve teknolojik bulguları içeren bildiriler poster olarak yönlendirilecektir. Tersine olarak, poster bildiri talebi de sözlü olarak davet edilebilecektir.

 

Programda yer aldığı halde, düzeltilmesi istenen sözlü ya da poster bildiri özeti zamanında gönderilmeyen bildiriler, kongre özet kitabında basılmayacaktır.

 

 

 

(296 KB) GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ FORMATI

(212 KB) EXTENDED ABSTRACT REPORT FORMAT

PDF uzantılı dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.