TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

 "SÖYLEM" VE "EYLEM"

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin nabzını tutan, dünü bugüne taşıyan, yarına ilişkin öngörülerde bulunarak mesleğin geleceğine ışık tutan "Peyzaj Mimarlığı Kongreleri"nin 6.`sını "Söylem ve Eylem" temasıyla 08 – 11 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya`da gerçekleştirecektir.
1966 yılında kurulan Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlayan 50 yıllık mesleki birikimimizin yanında 22 yıllık Oda örgütlülüğü ile birlikte sorunlarımızın ve kaygılarımızın, daha da önemlisi sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.


Kongremiz; mesleğimize ve meslek alanlarımıza dair her türden söylemin küresel ve ülkesel ölçekte hayata geçirilen politikalarla bir dizi eyleme dönüştüğü; kalkınma, istihdam, refah düzeyi, doğal, kırsal ve kentsel çevreler gibi yaşamın her alanına etki ettiği konuları odağına almaktadır.


Kongremiz; binlerce yıllık insanlık tarihinin tasarıma, planlamaya, yönetime, eğitime, doğaya, kente, çevreye ve yaşama ilişkin her alandaki birikimiyle üretilen Peyzaj Mimarlığı kuramlarının; sosyal, kültürel ve politik dinamikler karşısında pratiğe nasıl aktarıldığını irdeleyecek, böylece mesleki atılımlarımızın ne gibi amaç ve araçlarla, hangi kapsamda gerçekleşmesi gerektiğine ışık tutacaktır.


Bu kongrede, Peyzaj Mimarlığı çalışma alanlarını koşulsuza tartışmaya açmayı; söylemin eylemde dolaylı ve dolaysız olarak yarattığı olumlu ve olumsuz etkinin mesleki farkındalığa yükseltilmesi önemli amacımızdır. Artan "Farkındalık" meslek insanlarımızı "Sağlıklı Bir Tutum/Tavır" içinde olmaya yöneltmekte kalmayıp hepimizi doğrularda buluşturacak "ORTAK İRADE"yi sağlayacak yolun kilometre taşlarını örecektir. Bunu yapmak için sahip olduğumuz tüm değerleri koruma etik kurallarına sahip meslek insanlarının bilinçli davranmalarını sağlayacak birikimleri oluşturmak için güçlü söylemlerimizin temellerini atacak ve varlık felsefemizi ortaya koyacak araçlara gereksinimimiz vardır.


Odamızın geçmişten bugüne dek süregelen çabası, var olduğu 22 yıllık birikimini düzenlediği sayısız organizasyonlarla ortaya koymaktadır. Söylemlerimizin kalıcı ve güçlü olabilmesinin koşulu, değişen ve çeşitlenen dünyanın yaşam pratiğine ayak uydurmak ve bize miras olarak bırakılan değerlerimizi edinimlerimizle eylem alanlarına taşımaktır. Bunun için ulusal ve küresel aktörleri söylemlerimizle buluşturmak ve eylem alanlarımızı 6. Kongremiz ile yeniden tanımlamak istiyoruz.